Barra de sega per a motocultors a Girona

Els motocultors són maquinàries agrícoles utilitzades majoritàriament per llaurar petites zones agrícoles o per preparar el terreny en jardins, en qualsevol cas són una màquina de gran utilitat quan es tracta de treballar el terreny.

Entre les funcions principals dels motocultors hi ha l’airejat del terra i el tall de la mala herba, per això fan ús de diferents tipus de barra de sega.

Sobre les Barres de sega

Aquest tipus d’eines s’utilitzen per tallar les cobertures vegetals de diferents terrenys, és per això que són fabricades amb materials de gran qualitat, segons l’ús que se us donarà a la barra segadora per a motocultors es poden adquirir amb diferents amplades de dents, des de 80 fins als 180 cm.

Les barres de sega també compten amb tècniques de tall variades, estàs poden ser de làser, barra per a sega dúplex o Semi fines (SF).

Barres de sega dúplex

Amb aquest tipus de barra de sega per a motocultor tant les fulles com les dents de la barra treballen en conjunt, es mouen de manera simultània. Són de les més resistents gràcies al tractament tèrmic a què són sotmeses i el seu gruix és de 2,5mm.

Barres de sega làser

Aquestes disposen d’una secció de ganivetes inferior i una de superior, la primera es manté estàtica i la segona es desplaça realitzant un tall a tisora. Aquestes també tenen una gran duresa i resistència, les inferiors tenen un gruix de 9mm i les superiors de 2mm.

Barres de sega SF

El seu principal tret distintiu és que tenen dents semifixes, aquesta barra de sega la constitueix una pinta de dits que roman estàtic per protegir les fulles d’objectes que els puguin danyar i una secció amb ganivetes que es mouen. El gruix de les fulles és de 2mm.