Comprar motocultores en Girona

Comprar motocultors a Girona

Amb el motocultor tindràs una màquina agrícola integral gràcies als diversos complements que es poden afegir a aquest petit tractor, ja sigui per preparar el terreny, accionar bombes d’aigua o el transport de collita, només per esmentar-ne alguns exemples.

En comprar motocultors a Girona és important tenir la major informació possible, com la que es descriurà al present article.

Quines són les característiques d’un motocultor?

  • La velocitat de treball dels motocultors oscil·la entre 1 i 5 km/h, però en els casos en què es facin servir per transport poden arribar fins als 20km/h.
  • Són catalogats com un petit tractor, però se’n diferencia en comptar amb una menor potència, tenir només dues rodes i un sol eix.
  • Es poden afegir implements o altres màquines complementàries, per exemple: segadores, remolcs per a transport entre d’altres.

Quins són els tipus de motocultor?

Els motocultors es poden classificar segons dos factors, d’una banda el tipus d’embragatge que posseeixin i de l’altra el tipus de combustible que utilitzen:

Motocultors segons el tipus d’embragatge

  • El motocultor d’embragatge sec és un dels de menor preu.
  • El d’embragatge humit és de gran resistència, a més té més durada.

Motocultors segons el tipus de combustible

  • A dièsel: És el més recomanable quan es treballaran grans extensions de terreny, però és un dels més costosos.
  • A benzina: Aquests poden ser de 4 temps o de 2 i quan es tracta d’eficàcia aquests són els més recomanats, el seu ús és aconsellable per a zones petites i mitjanes.
  • Elèctric: És la millor opció per als espais reduïts, un dels seus majors beneficis és que no emeten molt de soroll i la seva vibració és reduïda, quant al preu és dels més assequibles del mercat.