Maquinària agrícola d’ocasió a Girona

Hi ha gran varietat de màquines agrícoles, cadascuna amb una funció en específic i és normal que alguns agricultors no comptin amb el pressupost per disposar de totes elles i molt menys adquirir noves.

No obstant això, hi ha una opció més viable que són les maquinàries agrícoles d’ocasió, és a dir, maquinària de segona mà, encara que reparada i que s’ha deixat com a nova per a la revenda.

El seu baix cost representa un avantatge per als productors agrícoles que no tenen un pressupost elevat per comprar la maquinària agrícola necessària.

Per què és millor adquirir maquinària agrícola d’ocasió?

Adquirir aquest tipus de maquinària comporta diversos beneficis, algunes de les que més destaquen són:

Estalvi econòmic

El primer avantatge salta a la vista per si sol, l’estalvi econòmic de la maquinària agrícola d’ocasió és significatiu, tan sols costa una part del preu total d’una maquinària agrícola nova.

Lliurament immediat

Quan es compra maquinària de qualsevol índole, nova, cal realitzar certs tràmits que poden ajornar el procés de lliurament de les mateixes, cosa que es tradueix en temps valuós en què la màquina no està sent aprofitada.

Es poden explorar altres camps

Moltes vegades els productors agrícoles no van més enllà de les àrees de treball convencionals per no poder invertir gaire, però amb les màquines d’ocasió ho poden fer.

Reciclatge i ajuda ambiental

Un tractor, recol·lectora o qualsevol altre tipus de maquinària que ja no es fa servir, es converteix en ferralla que deixa una important petjada de carboni, no obstant gràcies a la modalitat de revenda, s’evita aquest tipus de contaminació per ferralla.

A més, se li dóna una nova oportunitat a un artefacte que encara té molt a donar i que li poden quedar molts anys de vida útil.